Метан-газ системи

elenagas.com

Метанът е един от най-важните химически и прости съединения в природата. Неговите свойства намират широко приложение в много сфери на икономиката като основните са за производството на електричество чрез изгаряне като гориво в газова турбина или парен котел. В сравнение с други въглеводородни горива, изгарянето на метан произвежда по-малко въглероден двуокис за всяка единица произведена топлина.

Метанът, който е най-простият въглеводород, произвежда повече топлина за единица тегло (55.7 kJ/g) в сравнение с други сложни въглеводороди. Много градове са газифицирани и метанът се ползва за битови нужди. В този си вид е познат като природен газ и се счита, че енергийното съдържание е 39 мегаджаула на кубичен метър.

Метан под формата на компресиран природен газ се използва като гориво на превозните средства и по този начин те са по-екологично чисти, в сравнение с другите изкопаеми горива като бензин и дизелово гориво.

Приложението му е не само при бензиновите автомобили, но и като частично заместващо гориво при дизеловите автомобили, което чуствително намалява отделяните в атмосферата вредни газове.

Еlenagas.com предлага множество варианти на приложение на метана и на пропан-бутана, както при автомобилните газови уредби, така и в битовата газификация.